Komitet Organizacyjny / Organizing Committee

Skład Komitetu Organizacyjnego:

Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht

Członkowie:
  • Dr hab. inż. Anna Albrecht, prof. uczelni
  • Dr inż. Sebastian Frankowski
  • Mgr inż. Katarzyna Dębiec-Frankowska
  • Mgr inż. Marta Romaniszyn