Organizator

Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej

Logo Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
Logo Politechniki ŁódzkiejKomitet Organizacyjny oraz Komitet Naukowy