Kontakt / Contact

Skład Komitetu Organizacyjnego:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

Prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht
e-mail: lukasz.albrecht@p.lodz.pl
tel.: +42 631-31-57

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

Dr hab. inż. Anna Albrecht, prof. uczelni
e-mail: anna.albrecht@p.lodz.pl

Dr inż. Sebastian Frankowski
e-mail: sebastian.frankowski@edu.p.lodz.pl

Mgr inż. Katarzyna Dębiec-Frankowska
e-mail: katarzyna.debiec@edu.p.lodz.pl

Mgr inż. Marta Romaniszyn
e-mail: marta.romaniszyn@edu.p.lodz.pl