Nagrody / Awards

Nagrody:
Każda wygłoszona w czasie Seminarium prezentacja jest oceniana przez członków Komitetu Naukowego. Autorzy najlepszych komunikatów zostają laureatami nagród:
- nagroda Polskiego Towarzystwa Chemicznego – laureat zostaje zwolniony z opłaty konferencyjnej na wrześniowy 64. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, który odbędzie się w dniach 11-16 września 2022 roku w Lublinie;
- nagroda Sponsora – firmy CEMIS-TECH – laureat otrzymuje puchar przechodni, a Sponsor funduje Mu koszt opłaty konferencyjnej pozwalającej na uczestnictwo w kolejnym Seminarium Doktorantów i Studentów „Na pograniczu chemii i biologii”;
- nagroda Sponsora – firmy WITKO – laureat otrzymuje chłodnicę powietrzną Findenser;
- nagroda Sponsora – firmy Polygen – laureat otrzymuje dofinansowanie do uczestnictwa w dowolnie wybranej konferencji;
- nagroda JM Rektora Politechniki Łódzkiej – opłacony pobyt w centrum konferencyjno-rekreacyjnym Molo.