Informacje


Zapraszamy do rejestracji i przesyłania streszczeń na XVIII NPCIB od dnia 1 kwietnia 2022 roku.
Zakończenie rejestracji : 29 maja 2022 r.
Podczas rejestracji należy załączyć plik w formacie .docx przygotowany zgodnie z wytycznymi dostępnymi tutaj.